Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach „Programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  ZA ŻYCIEM  na lata 2017 – 2021” w zakresie zadania: odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt. Pomysłodawcą inicjatywy jest Kliniczny Oddział Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przy wsparciu Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Koordynatorem Banku Mleka jest kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii lek. med. Marzena Michalak-Kloc.

To pierwsza taka placówka w województwie Lubuskim.

Pracownicy:

Doradcy laktacyjna
Martyna Blask

Lekarze konsultanci

dr n. med. Marzena Michalak – Kloc
lek. med. Karolina Płomińska
lek. med. Paula Wojciechowska-Gondek

Pracownik Laboratorium

mgr Kamila Towpik
mgr Karolina Kołaczkiewicz