Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować w społeczeństwie, a zwłaszcza w  środowisku medycznym  ideę dzielenia się pokarmem kobiecym. Pokarm, przygotowany w Banku Mleka jest przebadany i przygotowany zgodnie  z zaleceniami WHO/UNICEF.

Fundacja upowszechnia wiedzę na temat wartości pokarmu kobiecego oraz stosowania terapii żywieniowej mlekiem matki w warunkach szpitalnych. Fundacja jest podmiotem wdrażającym w szpitalach w całej Polsce program „Mleko Mamy dla wcześniaka” , który ma na celu zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dzieciom chorym i długo hospitalizowanym.

http://www.bankmleka.pl/