Bank Mleka Kobiecego Zielona Góra działający przy Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze funkcjonuje już od 2019 roku! Rocznie bank dostarcza mleko dla około 300 dzieci hospitalizowanych na oddziale neontologicznym, podając 250-300 litrów mleka wcześniakom, których mamy z różnych przyczyn nie mogą karmić. Bank mleka gwarantuje każdemu choremu dziecku zapas naturalnego mleka. to bardzo dobra informacja, bo dla przedwcześnie narodzonych dzieci mleko kobiece to nie tylko pokarm, ale i lek. Zapobiega wielu powikłaniom i pomaga zdrowieć w przypadku ich wystąpienia.

Rocznie około 20-25 dawczyń oddaje swoje mleko w banku, dzieląc się tym, co najpiękniejsze. Zdrowiem dla dzieci.

Wiemy, że bank intensywnie działa, by mleko było dostarczane do pozostałych dwóch szpitali z 3 stopniem referencyjności w lubuskim. Pomaga im w tym m. in. Fundacja Bank Mleka Kobiecego przeznaczając, środki na transport mleka. Wciąż liczymy, że w ramach NFZ transport zacznie być refundowany i banki mleka będą zaopatrywać wszystkie dzieci w potrzebie w danym województwie.