Na pierwszym zdjęciu pierwsze honorowe dawczynie, Panie Anna Marszałek, Hanna Daleka i Natalia Żurawicz w towarzystwie Prezesa Zarządu dra Marka Działoszyńskiego, Dyrektora ds. Lecznictwa Antoniego Ciacha oraz kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii i Banku Mleka Kobiecego Marzeny Michalak-Kloc.

Na drugim honorowe dawczynie z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak i Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr Aleksandrą Wesołowską.